icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نمایشگاه نقاشی‌های محمد ابراهیم جعفری
محمد ابراهیم جعفری - نمایشگاه فردی

1 دى تا 22 دى 1402

نمایشگاه نقاشی‌های محمد ابراهیم جعفری

بیانیه‌ی نمایش:

می‌گوید محمد ابراهیم جعفری هستم...

‎در زمستان 1319 با برف سپید آمدم و در بهار1397 با بادهای بهاری رفتم..‎. می‌گوید شاعر، نقاش و معلم هستم... کمی دوتار می‌نوازم و گاهی با آن زمزمه‌ای می‌کنم، باغبانم و از درختان جوان سبزی مواظبت می کنم که بتوانند رشد کنند و به بار بنشینند.‎

اطرافیانم مرا به نام ِ نقاش مدرن می‌شناسند، گاهی هم شعر می‌گویم و دوستانم به شعرهای من شعر نو می‌گویند... اما من از سال‌های پیش وقتی در دبیرستانی در بروجرد درس می‌خواندم هر وقت احساسِ تازه‌ای را تجربه می کردم به هنگامِ بیان آن احساس کلمات تازه می‌شد و حال و هوائی پیدا می‌کرد که کمتر بویِ کهنگی می‌داد.///

‎به باور من همه هنرها نوعی شعر هستند، شعر حجم، شعر رنگ، شعر اصوات، شعر تصویر... ماده اصلی کار هنرمند  خیال  است که همه انسان‌ها از آن بهره‌مند هستند، خیال هم چون پارچه ململی است که تار و پود آن از هزاران عامل مختلف تشکیل شده، توارث...فرهنگ...تربیت... و همه تاثیراتی که از پیرامون به ما وارد می‌شود.

همه لحظات مادی و معنوی ما تار و پود این ململ هزار رنگ را تشکیل داده‌اند.

تفاوت هنرمند با دیگران در دو چیز است یکی جنس این ململ و دیگری توان پوشاندن آن بر قامت عناصر هنری...چنین است که وقتی ململ خیال هنرمند بر روی کلمه انداخته شود شعرحادث می شود... بر حجم افتد مجسمه و بر سطح افتد نقاشی... ودر دیگر هنرها....

و این گونه است که می‌گویم: اثر هنری بیان تخیل خلاق هنرمند است: تخیلی که از راه توجه و نیت درونی انسان هنرمند شکل گرفته است...

در این نمایشگاه

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1998, 0
1377 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1998, 0
1377 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1996, 0
1375 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

84 × 57سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Dove in the Moonlight, 1992, 0
1371 | کبوتر در مهتاب

محمد ابراهیم جعفری

100 × 70سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, The Air of Journey, 2005, 0
1384 | هوای سفر

محمد ابراهیم جعفری

50 × 70سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, You said To Hang a Light in the Window Until You Come, 1988, 0
1367 | گفتی تا آمدنت در پنجره چراغ بیاویزم

محمد ابراهیم جعفری

70 × 100سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1998, 0
1377 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Night Bird, 1998, 0
1377 | مرغ شب

محمد ابراهیم جعفری

80 × 60سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Thorn FLowers, 1996, 0
1375 | گل‌های خار

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1996, 0
1375 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1998, 0
1377 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1996, 0
1375 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Passing Is Neither Coming Nor Going, 1995, 0
1374 | عبور کردن نه آمدن است نه رفتن

محمد ابراهیم جعفری

80 × 60سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, A Bluer Breath, 1996, 0
1375 | یک نفس آبی‌تر

محمد ابراهیم جعفری

105 × 75سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 1996, 0
1375 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

100 × 70سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Nesting Walls, 1988, 0
1367 | دیوارهای تودرتو

محمد ابراهیم جعفری

70 × 50سانتی‌متر

Mohammad Ebrahim Jafari, Untitled, 2000, 0
1379 | بدون عنوان

محمد ابراهیم جعفری

45 × 60سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop