icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پیکار برای آینده
نمایشگاه گروهی

17 آذر تا 1 دى 1402

پیکار برای آینده

بیانیه‌ی نمایش:

چشم‌انداز نقاشی به عنوان یکی از مدیوم‌های اصلی هنر در ایران به سرعت در حال تغییر است، این تغییر همپای رویدادهای اجتماعی بسیار غیر قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد، با چنین فرضیاتی این نمایش سعی داشته است تا گوشه‌هایی از تلاش هنرمندان جستجوگر و جوانی را به مخاطب نشان دهد که احتمالا تصوری است از هنر نقاشی در آینده این گستره و دریچه‌ای به شباهت‌ها و تفاوت‌های چشمگیر این نسل باز کند.

 

نمایشگاه‌گردان: زرتشت رحیمی

هنرمندان

در این نمایشگاه

Ahmad Jafari, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

احمد جعفری

Amir Jafari, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

امیر جعفری

Bardia Moradi, A Mysterious Camouflaged Amphibian's Silent Vigil by Lake Annex, 2023, 0
1402 | شب زنده‌داری بی صدا دوزیستان استتارشده اسرارآمیز در کنار دریاچه انکس

بردیا مرادی

190 × 80سانتی‌متر

Parisa Shojazadeh, Lily Chains, 2023, 0
1402 | زنجیر زنبق

پریسا شجاع‌زاده

60 × 40سانتی‌متر

Pouria Darvish, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

پوریا درویش

Jannat, Video Call, 0, 0
تماس تصویری

جنت

116 × 88سانتی‌متر

Hamidreza Azad, A Memorial that Was Not Unveiled, 2023, 0
1402 | یادبودی که رونمایی نشد

حمیدرضا آزاد

64 × 48سانتی‌متر

Sepehr Mesri, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سپهر مصری

28 × 21سانتی‌متر

Sahar Azad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سحر آزاد

48.3 × 32.9سانتی‌متر

Samaneh Akbarian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمانه اکبریان

20 × 30سانتی‌متر

Samaneh Akbarian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمانه اکبریان

30 × 42سانتی‌متر

Samaneh Akbarian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمانه اکبریان

30 × 100سانتی‌متر

Ali Pourazar, In Between, 2023, 0
1402 | در بین

علی پورآذر

70 × 100سانتی‌متر

Mohammad Hashemi, Large Scale of Stupid Things, 0, 0
بزرگنمایی چیزهای احمقانه

محمد هاشمی

Mahmoudreza Zandpoor, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محمودرضا زندپور

50 × 70سانتی‌متر

Maryam Baniasadi, Pandemic, 2021, 0
1400 | پاندمی

مریم بنی‌اسدی

21 × 15سانتی‌متر

Mehdi Abedini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مهدی عابدینی

135 × 135سانتی‌متر

Mehdi Abedini, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مهدی عابدینی

68 × 48سانتی‌متر

Mo Mo, F in u fi ti ni u ty re, 2023, 0
1402 | اف این تو فی تی نی یو تی ری

مو مو

30 × 60سانتی‌متر

Mina Hakim, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مینا حکیم

36.2 × 29.6سانتی‌متر

Negin Lonamiz, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نگین لون‌آمیز

70 × 50سانتی‌متر

Vahid Iravani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

وحید ایروانی

90 × 150سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop