icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بهت

کوشا موسوی

- نمایشگاه فردی

10 آذر تا 24 آذر 1402

بهت

بیانیه نمایش:

دیرزمانی است که هوموارکتوس‌ها بر روی دو پا راه رفته اند ولی به نظر می‌رسد که با وجود تجربه قرون متمادی و تاریخ تلخ آن و علم و آموزش، هنوز بشریت یاد نگرفته که امیال و جاه‌طلبی‌های خود را مهار کند.

مدت‌هاست که در مورد فاجعه زیست‌محیطی قریب‌الوقوع هشدار داده می‌شود و در میان تصاویر خشونت که از هر گوشه‌ای از جهان می‌رسد، به نظر می‌رسد که ما به عنوان مردم قادر به درک این واقعیت نیستیم که حقیقتا برای سیاره و در واقع برای ما نقطه بی‌بازگشتی وجود دارد.

در مواجهه با تصاویر شقاوت‌آمیز و در سایه رفتار سنگدلانه انسان‌ها با یکدیگر، اغلب واکنش‌های ما نوعی بهت و حیرت منجمد کننده است، تا جایی که بسیاری خود را از واقعیت دور می‌کنند.

در این نمایشگاه

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

88 × 71سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

51 × 41سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

105 × 81سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

68 × 58سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کوشا موسوی

44 × 24 × 28سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کوشا موسوی

43.5 × 8 × 10.5سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کوشا موسوی

70 × 10 × 10سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کوشا موسوی

63 × 55 × 15سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

کوشا موسوی

146 × 30 × 33سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

195 × 139 × 115سانتی‌متر

Koosha Moossavi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کوشا موسوی

58 × 48سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop