icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شیدایی در کویر
احمد وکیلی - نمایشگاه فردی

10 آذر تا 21 آذر 1402

شیدایی در کویر

«شیدایی در کویر» نمایش انفرادی احمد وکیلی از تاریخ ۱۰ تا ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

90 × 130سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

34.5 × 49.5سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

34.5 × 49.5سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

34.5 × 49.5سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

34.5 × 49.5سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

34.5 × 49.5سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

31 × 46سانتی‌متر

Ahmad Vakili, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

احمد وکیلی

31 × 46سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop