icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زمزمه‌های سبز
مریم بنی‌اسدی - نمایشگاه فردی

3 آذر تا 14 آذر 1402

زمزمه‌های سبز

نمایش انفرادی مریم بنی‌اسدی با عنوان «زمزمه‌های سبز» از تاریخ ۳ تا ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ در گالری طراحان آزاد برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Maryam Baniasadi, The Pink House, 2021, 0
1400 | خانه صورتی

مریم بنی‌اسدی

16.5 × 13 × 3سانتی‌متر

Maryam Baniasadi, Pavement and Plants, 2021, 0
1400 | سنگفرش و گیاهان

مریم بنی‌اسدی

16.5 × 13 × 3سانتی‌متر

Maryam Baniasadi, Breaking Free, 2021, 0
1400 | رهایی یافتن

مریم بنی‌اسدی

38 × 30 × 3سانتی‌متر

Maryam Baniasadi, Climbers and The Pillar, 2020, 0
1399 | کوهنوردان و ستون

مریم بنی‌اسدی

20 × 12 × 3سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop