icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خیال آزاد

کتایون تهرانی

- نمایشگاه فردی

26 آبان تا 2 آذر 1402

خیال آزاد

نمایشگاه انفرادی کتایون تهرانی با عنوان «خیال آزاد» از 26 آبان تا 2 آذر در گالری استخر (پروژه‌های آرتیبیشن) برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

70 × 70سانتی‌متر

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

100 × 100سانتی‌متر

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

60 × 80سانتی‌متر

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

80 × 100سانتی‌متر

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

70 × 70سانتی‌متر

Katayoun Tehrani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کتایون تهرانی

50 × 70سانتی‌متر

bktop