icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در بزرگداشت لی‌مَجینر
نمایشگاه گروهی

26 آبان تا 3 آذر 1402

در بزرگداشت لی‌مَجینر

نمایش گروهیِ عکاسی استیجد با عنوان «در بزرگداشت تخیل» از 26 آبان تا 3 آذر در گالری یافته برگزار می‌شود.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Shadi Ghadirian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شادی قدیریان

77 × 137سانتی‌متر

Sadegh Tirafkan, Iranian Man, 2000, 0
1379 | مرد ایرانی

صادق تیرافکن

140 × 100سانتی‌متر

Morteza Niknahad, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

مرتضی نیک‌نهاد

50 × 70سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop