icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نمایش باید ادامه پیدا کند

حمیدرضا فتوحی

- نمایشگاه فردی

26 آبان تا 7 آذر 1402

نمایش باید ادامه پیدا کند

نمایش مجسمه‌های حمیدرضا فتوحی با عنوان «نمایش باید ادامه پیدا کند» از 26 آبان تا 7 آذر در گالری ثالث برگزار می‌شود.

bktop