icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زی‌نو

علی کنگازیان

- نمایشگاه فردی

26 آبان تا 1 آذر 1402

زی‌نو

بیانیه‌ی نمایش:

زندگی یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین تجارب انسانی است که هر شخص به شکل منحصر به فردی به آن می‌پردازد. زندگی بر روی درک و تفکر عمیق ما نسبت به خودمان و جامعه ای که در آن زندگی می‌کنیم تاثیر می‌گذارد. بخش سیاه در زندگی یک انسان به تمام رخدادها و شرایط اشاره دارد که منجر به احساس نا امیدی و ترس در فرد می‌شود.

«زی نو» که به معنای زندگی جدید می باشد،با هدف روشنایی و امید به آینده ای روشن،سعی در این دارد که رهایی از این بخش تاریک را  در این کارها نمایانگر سازد.

bktop