icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زنان در آستانه
نمایشگاه گروهی

5 آبان تا 24 آذر 1402

زنان در آستانه

نمایشگاه گروهی از آثار 27 هنرمند با عنوان «زنان در آستانه» از 5 آبان تا 24 آذر در گالری رونا هافمن برگزار می‌شود.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Maryam Hoseini, Of Flesh and Three Hearts, 2023, 0
1402 | از گوشت و سه قلب

مریم حسینی

198.12 × 115.57سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop