icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قرمزها

مهشید دهکردی

- نمایشگاه فردی

12 آبان تا 10 آذر 1402

قرمزها

بیانیه‌ی نمایش:

تو بی صدا به دنیا می آیی
بزرگ می شوی
رنگ می گیری
حرکت می کنی
ترکیب می شوی
و
دوباره به دنیا می آیی

مهشید دهکردی
آبان 1402

در این نمایشگاه

Mahshid Dehkordi, Red Number 26, 0, 0
قرمز شماره ۲۶

مهشید دهکردی

180 × 240سانتی‌متر

Mahshid Dehkordi, Red Number 20, 0, 0
قرمز شماره ۲۰

مهشید دهکردی

190 × 190سانتی‌متر

Mahshid Dehkordi, Red Number 12, 0, 0
قرمز شماره ۱۲

مهشید دهکردی

140 × 200سانتی‌متر

bktop