icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بقا

الهه فرمانیان

- نمایشگاه فردی

12 آبان تا 23 آبان 1402

بقا

نمایش آثار الهه فرمانیان با عنوان «بقا» از 12 آبان تا 23 آبان در گالری ثالث برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Elaheh Farmanian, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

الهه فرمانیان

180 × 200سانتی‌متر

Elaheh Farmanian, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

الهه فرمانیان

100 × 100سانتی‌متر

Elaheh Farmanian, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

الهه فرمانیان

110 × 41سانتی‌متر

Elaheh Farmanian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

الهه فرمانیان

60 × 50سانتی‌متر

bktop