icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گشتالت
نمایشگاه گروهی

28 مهر تا 10 آبان 1402

گشتالت

نمایشگاه‌گردان: حمیدرضا فتوحی

هنرمندان

  • -  واهیک هارطونیان
  • -  رسول کاظمی
  • -  جلال الدین مشمولی
  • -  حمیدرضا فتوحی
  • -  احسان ارجمند
  • -  کیومرث هارپا
  • -  هادی عرب نرمی
  • -  شهره حقیقی
  • -  روزبه شریف

در این نمایشگاه

Hamidreza Fotohi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

حمیدرضا فتوحی

35 × 20 × 20سانتی‌متر

Vahik Haratonian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

واهیک هارطونیان

200 × 150سانتی‌متر

Kiomars Harpa, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کیومرث هارپا

bktop