icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کاکل زرگون درخت

پدرام کازرونی

- نمایشگاه فردی

28 مهر تا 20 آبان 1402

کاکل زرگون درخت

بیانیه‌ی نمایش:

قصه‌گو گفت: درختی بود که با بُزکی نبرد کرد، روزی...

چشمان کودک درخشید. «برندهٔ نبرد کدام بود؟»

جهان پر است از نبردهای بی‌سرانجام، دلبند.

-قصه‌گو گفت-

bktop