icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خوابگاه
علیرضا جوادی - نمایشگاه فردی

28 مهر تا 7 آبان 1402

خوابگاه

بیانیه‌ی نمایش:

زیست ما در فاصله بین تولد تا مرگ دستخوش تغییراتی می‌شود. آن طور که محیط بر ما تاثیر می‌گذارد زیست ما نیز دچار تحولات مختلف خواهد شد، به عنوان مثال اندیشه‌هایی که دوران جوانی در سر داریم با در نظر گرفتن محیط زیست ما در زمان میانسالی تفاوت بسیار پیدا می‌کند.

این گونه ببینیم که همانند یک الگوریتم در مسیر و در حال حرکت هستیم. الگوریتم در طول زمان با در نظر گرفتن زندگی در محیط‌های مختلف می‌تواند در مواجهه با تجربه‌های شخصی طی سال‌ها تغییر کند و یا ما آن را تغییر دهیم. الگوریتم‌ها مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها هستند که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را پیش می‌برند و یا به نتیجه می‌رسانند.

در ریاضیات و علوم کامپیوتر، الگوریتم یک دنباله محدود از دستورالعمل‌های کاملاً تعریف شده‌است. در سه سال اخیر با در نظر گرفتن ساختار الگوریتم و زیست انسان، پروژه «خوابگاه» شکل گرفت و پس از انجام دستورالعمل‌های مختلف و ساخت سه الگوریتم، فرم اولیه آثار که یک پلان ساختمانی بود را به فرمی جدید بدل کردند.

این مجموعه با مطالعه بر مدیا (رسانه) و تکنولوژی در کنار تجربیات شخصی حاصل شده و بین سال‌های 1398 تا 1401 شکل گرفته است.

bktop