icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تکه‌های قلبم

شهره امیر احمدی

- نمایشگاه فردی

28 مهر تا 9 آبان 1402

تکه‌های قلبم

نمایش آثار شهره امیر احمدی  با عنوان «تکه‌های قلبم» از ۲۸ مهر تا ۹ آبان در گالری شیرین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Shohreh Amir Ahmadi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهره امیر احمدی

Shohreh Amir Ahmadi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهره امیر احمدی

Shohreh Amir Ahmadi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

شهره امیر احمدی

bktop