icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وارونه
ساسان ابری - نمایشگاه فردی

11 مهر تا 11 آذر 1402

وارونه

نمایش آثار ساسان ابری با عنوان «وارونه» از 11 مهر تا 11 آذر در گالری حمزیان‌پور و کیا برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Sasan Abri, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

ساسان ابری

90 × 50سانتی‌متر

Sasan Abri, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

ساسان ابری

90 × 50سانتی‌متر

Sasan Abri, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

ساسان ابری

90 × 50سانتی‌متر

bktop