icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تمنای ناتمام

رایحه سجادیان

- نمایشگاه فردی

21 مهر تا 2 آبان 1402

تمنای ناتمام

نمایش آثار رایحه سجادیان با عنوان «تمنای ناتمام» از 21 مهر تا 2 آبان در گالری والی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Rayeheh Sajadian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رایحه سجادیان

Rayeheh Sajadian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رایحه سجادیان

Rayeheh Sajadian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رایحه سجادیان

Rayeheh Sajadian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رایحه سجادیان

Rayeheh Sajadian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

رایحه سجادیان

نمای چیدمان

bktop