icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پرسونا
نمایشگاه گروهی

21 مهر تا 5 آبان 1402

پرسونا

بیانیه‌ی نمایش:

برون‌ریزی افکار در دنیای بیرون از خود می‌تواند به شکل‌های گوناگونی مانند یک حجم، یک قطعه موسیقی و یا هر آنچه در ذهن تصویر می‌یابد پدیدار شود. این اولین مواجهه با بزرگ‌ترین چالش درونی‌است. در دنیای امروز حقیقت وجودی ما در هر لحظه به واسطه خودمان و دنیای بیرون از ما سرکوب شده است.

آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، همان حقیقتی‌است که سال ها زندگی خود را بدون درک آن سپری کردیم و حال زمان آن فرا رسیده است تا بعد از پذیرش و مواجهه، آن را با دنیای اطرافمان به اشتراک بگذاریم. تنها راه احساس تعلق به خود، همین شناخت منشا، رودرویی و گذر از حقیقتی‌است که همچون نخی نامرئی کالبد درونی را به ظاهر بیرونی متصل کرده ‌است.

bktop