icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آن‌ها
علیرضا چلیپا - نمایشگاه فردی

21 مهر تا 9 آبان 1402

آن‌ها

بیانیه نمایش:

گالری اُ هفتمین نمایش انفرادی علیرضا چلیپا (م. ۱۳۶۳ شیراز) را با عنوان «آن‌ها» برگزار می‌کند.

«آن‌ها» تعداد سیزده اثر رنگ روغن در ابعاد متغیر از ۵۰×۶۰ تا ۱۱۶×۱۴۰ سانتی‌متر را شامل می‌شود. در آثار، پیکره‌ها و عناصری انسانی/غیرانسانی، اغلب آشنا برای زندگی‌ امروزی، روابطی درک‌پذیر بین شخصیت‌های هر تصویر و نیز مناسباتی انسانی در نماهای داخلی و خارجی با دقت، مهارت و با بافت و الگوی بیانی که توسط هنرمند پرورش یافته، به تصویر کشیده شده‌اند.///

در «آن‌ها» رئالیسم و سورئالیسم کنار هم قرار می‌گیرند تا ناگفته‌ای را به زبان تصویر برای بیننده مجسم کنند. همراه عناصر نسبتا قابل تشخیص و ملموس آثار، تجسمی از موجودی جاندار وجود دارد، تغییر کرده، دگرگون شده یا مسخ شده. تغییرشکل‌یافته، به هیأت گیاه، برگ. گیاهی که به شکل انسان رشد کرده یا انسانی است که به شکل گیاه درآمده.

در محیطی گمنام اما آشنا. جایی در حال روییدن است، جایی در حال رشد، جایی رشد یافته و بالغ و جایی بی‌جان. همچنین ارتباطی شناخته‌ شده و طبیعی بین عناصر و پیکره‌ها و این موجود یا موجودات دگرگون‌شده برقرار است. ارتباطی باورپذیر برای مخاطب. انگار جریان عادی زندگی است. نه اعجابی هست، نه شکایتی. نه ترسی، نه طردی. این موجود غریبه نیست. این دگرگونی آشناست.

 

در این نمایشگاه

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

113 × 143سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

95 × 136سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

76 × 121سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

85 × 125سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

76 × 121سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

70 × 115سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

70 × 100سانتی‌متر

Alireza Chalipa, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علیرضا چلیپا

50 × 60سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop