icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
من آن چیزی نیستم که از من می‌بینید
نمایشگاه گروهی

13 مهر تا 6 بهمن 1402

من آن چیزی نیستم که از من می‌بینید

نمایش گروهی با عنوان «من آن چیزی نیستم که از من می‌بینید» از ۱۳ مهر تا ۶ بهمن در بنیاد فرانسیس (فرانسه) برگزار می‌شود.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Roghayeh Najdi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

رقیه نجدی

150 × 120سانتی‌متر

bktop