icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مدار اختلال

سمیه محمدی

- نمایشگاه فردی

7 مهر تا 19 مهر 1402

مدار اختلال

نمایش آثار سمیه محمدی با عنوان «مدار اختلال» از ۷ مهر تا ۱۹ مهر در گالری بستان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Somayeh Mohammadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمیه محمدی

50 × 70سانتی‌متر

Somayeh Mohammadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمیه محمدی

50 × 35سانتی‌متر

Somayeh Mohammadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

سمیه محمدی

70 × 100سانتی‌متر

bktop