icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خانواده مندز
مائده سالار - نمایشگاه فردی

31 شهريور تا 10 مهر 1402

خانواده مندز

نمایش آثار مائده سالار با عنوان «خانواده مندز» از ۳۱ شهریور تا ۱۰ مهر در گالری هما برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Maedeh Salar, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

مائده سالار

100 × 70سانتی‌متر

Maedeh Salar, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

مائده سالار

100 × 70سانتی‌متر

Maedeh Salar, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

مائده سالار

100 × 70سانتی‌متر

Maedeh Salar, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

مائده سالار

100 × 70سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop