icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وَنگ زَن

حامد مشمولی

- نمایشگاه فردی

31 شهريور تا 11 مهر 1402

وَنگ زَن

بیانیه‌ی نمایش:

خروس‌ روستا که می‌خواند زندگی آغاز می‌شود، درختان به بار می‌نشینند و رودخانه ی  سیاهرود صاف و زلال می‌شود و کمی این طرف‌تر ، دِه رنگ شادی به خود می‌گیرد.///

صدای خروس یاد‌آور نوستالژی همه‌ی آدم‌های روستا است، چه فرقی می‌کند دِه بالایی و یا دِه پایینی.

آوازش یادآور خاطرات شیرین کودکی است، زمانی که مادر کنار سفره‌های رنگین پارچه‌ای ما را به صبحانه دعوت می‌کرد، هر روز.

این روزها آوازها  کمتر به گوش می رسد و من بر آنم که خاطرات از یاد رفته را  بازنمایی کنم.
حامد مشمولی

در این نمایشگاه

Hamed Mashmouli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

حامد مشمولی

70 × 60 × 20سانتی‌متر

Hamed Mashmouli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

حامد مشمولی

25 × 20 × 20سانتی‌متر

Hamed Mashmouli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

حامد مشمولی

90 × 70 × 30سانتی‌متر

Hamed Mashmouli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

حامد مشمولی

35 × 60 × 20سانتی‌متر

Hamed Mashmouli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

حامد مشمولی

80 × 60 × 40سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop