icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سایه‌های مرگ
حسین شیراحمدی - نمایشگاه فردی

28 شهريور تا 25 مهر 1402

سایه‌های مرگ

نمایش تک‌اثری از حسین شیراحمدی با عنوان «سایه‌های مرگ» از روز سه‌شنبه 28 شهریور در گالری آداپا  برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Hosein Shirahmadi, Souna Portrait, 2022, 0
1401 | پرتره سونا

حسین شیراحمدی

120 × 100سانتی‌متر

bktop