icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ظرف ساخته شده از محتویات
مهسا الف - نمایشگاه فردی

20 مرداد تا 21 شهريور 1402

ظرف ساخته شده از محتویات

نمایش آثار مهسا الف با عنوان «ظرف ساخته شده از محتویات» از 20 مرداد تا 21 شهریور در خانه هنرمندان بتانین برگزار می‌شود.

نمای چیدمان

bktop