icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یک دَم به درون نگاه کردیم
نمایشگاه گروهی

10 شهريور تا 31 شهريور 1402

یک دَم به درون نگاه کردیم

بیانیه‌ی نمایش:

روزها تبدیل به هفته شدند و ماه پشت ماه به سرعت گذشت.

و حالا یک سال از زمانی که قرار بود این نمایش برپا شود می‌گذرد.

احتمالا در این تعویق طولانی هر کدام از ما نسبت به نیازهای بیرونی و درونی خود آگاه‌تر شدیم.

همزمان که به دنیای اطرافمان نگاه می‌کردیم، در جستجوی این نیازها به خلوت درون خود برگشتیم.

به آن نگاه کردیم و تصمیم گرفتیم نتیجه آن را به نمایش بگذاریم.

نمایشگاه‌گردان: کیمن مه‌آبادی

هنرمندان

در این نمایشگاه

Ofogh Hosseini, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

افق حسینی

38 × 56سانتی‌متر

Ofogh Hosseini, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

افق حسینی

34 × 49سانتی‌متر

Ofogh Hosseini, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

افق حسینی

38 × 56سانتی‌متر

Khorshid Mirza Aghaie, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

خورشید میرزاآقایی

49 × 50سانتی‌متر

Khorshid Mirza Aghaie, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

خورشید میرزاآقایی

27 × 27سانتی‌متر

Khorshid Mirza Aghaie, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

خورشید میرزاآقایی

35 × 26سانتی‌متر

Negin Sadaf, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نگین صدف

34 × 114سانتی‌متر

Negin Sadaf, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نگین صدف

34 × 69سانتی‌متر

Negin Sadaf, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نگین صدف

34 × 69سانتی‌متر

Keiman Mahabadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کیمن مه‌آبادی

70 × 50سانتی‌متر

Keiman Mahabadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کیمن مه‌آبادی

70 × 50سانتی‌متر

Keiman Mahabadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

کیمن مه‌آبادی

70 × 50سانتی‌متر

Yasaman Nozari, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

یاسمن نوذری

79 × 100سانتی‌متر

Yasaman Nozari, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

یاسمن نوذری

100 × 79سانتی‌متر

bktop