icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کجاها

نازلی حسینی

- نمایشگاه فردی

3 شهريور تا 21 شهريور 1402

کجاها

نمایش آثار نازلی حسینی با عنوان «کجاها» از ۳ شهریور تا ۲۱ شهریور در پروژه‌های 009821 برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Nazli Hosseini, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نازلی حسینی

23 × 33سانتی‌متر

Nazli Hosseini, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

نازلی حسینی

23 × 33سانتی‌متر

Nazli Hosseini, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نازلی حسینی

23 × 33سانتی‌متر

Nazli Hosseini, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

نازلی حسینی

10 × 17سانتی‌متر

Nazli Hosseini, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

نازلی حسینی

11 × 16سانتی‌متر

Nazli Hosseini, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

نازلی حسینی

11 × 16.5سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop