icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حالت
اشکان عبدلی - نمایشگاه فردی

3 شهريور تا 31 شهريور 1402

حالت

«حالت» نمایش انفرادی اشکان عبدلی، از تاریخ ۳ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در پلاس ۲ برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

130 × 100سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

100 × 130سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

100 × 130سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

130 × 180سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

130 × 100سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

120 × 90سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop