icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خاطرات کشدار

کیومرث هارپا

- نمایشگاه فردی

3 شهريور تا 31 شهريور 1402

خاطرات کشدار

بیانیه‌ی نمایش:

انگار هر روز به دنیا می‌آیم. هر روز یک زندگی را تجربه می‌کنم؛ یک کابوس٬ یک خیال٬ یک وهم. با خیالات و خاطراتم زندگی می‌کنم و برای التیام زخم‌هایم، به رویا پناه می‌برم و درد و گناه را در قصه‌ها گردن دیگری می‌اندازم. پاره پاره می‌شوم و از میان هزاران واقعیت و هزاران خاطره تنها آنهایی که کشدار می‌شوند با من می‌مانند و به گمانم که زندگی همین است که می‌پندارم؛ فهرست سیاهی از نام‌هایی که پر کرده حافظه‌ام را.

کیومرث هارپا

در این نمایشگاه

Kiomars Harpa, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کیومرث هارپا

Kiomars Harpa, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کیومرث هارپا

Kiomars Harpa, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کیومرث هارپا

Kiomars Harpa, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

کیومرث هارپا

نمای چیدمان

bktop