icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آخرین نجات‌دهنده
نمایشگاه گروهی

28 مرداد تا 25 شهريور 1402

آخرین نجات‌دهنده

بیانیه نمایش:

پس از حملهٔ اهریمن به گیاه، در میانهٔ تمام خرابی‌ها، روح گیاهِ نخستین، امرداد، لاشهٔ برگ را برگرفت و بدان نگریست «من مظهر نامیرایی‌ام و تو نیز چنین باش».

پس برگ خشک را کوبید و از آن بذر ساخت. ستارهٔ باران به آب‌های آسمان دستور داد تا ببارند و بذرها را بارور کنند.

مرگ همیشه در زیر زمین لانه داشته. نزدیک‌ترین جا به ریشه‌ها؛ گیاهان در ستیز با مرگ از همه‌چیز و همه‌کس کارآزموده‌ترند.

فقط گیاهان می‌دانند که «تا وقتی ریشه‌ای در خاک مانده باشد، مرگ در عین نزدیکی دور است».

این را کاج گفت در زمستان و بنفشه در بهار.

نمایشگاه‌گردان: امیر فرهاد

هنرمندان

در این نمایشگاه

Anahita Ghasem Khani, Acquired Maturity, 0, 0
بلوغ اکتسابی

آناهیتا قاسم‌خانی

Ali Honarvar, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

علی هنرور

170 × 100 × 100سانتی‌متر

Nava Sabet Imani, Preview No. 42, 0, 0
پیش‌نمایش شماره‌ی ۴۲

نوا ثابت‌ایمانی

Nava Sabet Imani, Preview No. 43, 0, 0
پیش‌نمایش شماره‌ی ۴۳

نوا ثابت‌ایمانی

bktop