icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خونی که بَند نخواهد آمد!

فرهاد فرجی

- نمایشگاه فردی

27 مرداد تا 7 شهريور 1402

خونی که بَند نخواهد آمد!

بیانیه‌ی نمایش:

این مجموعه از آنجا شکل گرفت که در حین عکاسی برای یک پروژه مستند، سوژه‌ای اتفاقی نظرم را جلب کرد. مردی با شغلی متفاوت.
از آنجا که کنجکاوی‌ام را دید، شرایطی را مهیا کرد تا دیداری از محل کارش داشته باشم.
ممانعت‌های پیش روی و سماجت‌هایم به این ختم شد که آن‌ها راضی شوند تا بیرون از محیط کشتار مقابل پرده سفید با هیبت کار ظاهر شوند.

bktop