icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دربه‌در همیشگی
برادران قاسمی - نمایشگاه فردی

20 مرداد تا 17 شهريور 1402

دربه‌در همیشگی

«دربه‌در همیشگی» نمایشی از برادران قاسمی، از تاریخ ۲۰ مرداد تا ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ در مدار موازی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ghasemi Brothers, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

برادران قاسمی

213 × 304سانتی‌متر

Ghasemi Brothers, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

برادران قاسمی

210 × 305سانتی‌متر

Ghasemi Brothers, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

برادران قاسمی

45 × 16 × 15سانتی‌متر

Ghasemi Brothers, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

برادران قاسمی

110 × 44 × 49سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop