icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رویای سرزمین مادری
پونه اوشیدری - نمایشگاه فردی

20 مرداد تا 6 شهريور 1402

رویای سرزمین مادری

بیانیه نمایش:

آنچه کمیاب و دست نیافتنی است گنج خواهد شد. برای یافتن گنج، ناگزیریم به جُست‌وجو و حرکت تا دور و نزدیک، در سطح و عمق، در خلوت و ازدحام، در غریبه و آشنا.

بسیاری، در این راه باز می‌مانند و تعدادی اندک ادامه می‌دهند. او که دوام می‌آورَد نه حتماً خواهان‌تر، شایسته‌تر یا برتر، که قوی‌ترین است.
در نهایت، گنجِ نایافتنی رؤیا می‌شود؛ همان اندازه با شکوه؛ همان قدر دور.

پونه اوشیدری

در این نمایشگاه

Pooneh Oshidari, Looking For Water, 2022, 0
1401 | در جستجوی آب

پونه اوشیدری

100 × 119سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Hope and Fear, 2022, 0
1401 | بیم و امید

پونه اوشیدری

122 × 100سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

104.5 × 130سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Wish Tree, 2021, 0
1400 | درخت آرزو

پونه اوشیدری

104 × 122سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, The Desert Flower, 2022, 0
1401 | گل بیابان

پونه اوشیدری

156 × 206.5سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Monster of Desert, 2022, 0
1401 | هیولای بیابان

پونه اوشیدری

160 × 105سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Mom is Tired, 2021, 0
1400 | مامان خسته است

پونه اوشیدری

70 × 100سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop