icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ژست دیروز
نمایشگاه گروهی

5 مرداد تا 3 شهريور 1402

ژست دیروز

نمایشگاه گروهی با عنوان «ژست دیروز» از ۵ مرداد تا ۳ شهریور در گالری پرایز شدوز برگزار می‌شود.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Gohar Dashti, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گوهر دشتی

54 × 42سانتی‌متر

Gohar Dashti, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گوهر دشتی

54 × 42سانتی‌متر

Gohar Dashti, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گوهر دشتی

54 × 42سانتی‌متر

Gohar Dashti, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

گوهر دشتی

54 × 42سانتی‌متر

Gohar Dashti, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

گوهر دشتی

50.8 × 67.818سانتی‌متر

Gohar Dashti, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

گوهر دشتی

50.8 × 67.818سانتی‌متر

bktop