icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سیزدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو
نمایشگاه گروهی

30 تير تا 17 مرداد 1402

سیزدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو

بیانیه‌ی نمایش:

منتخب نسل نو سیزدهم در حالی به نمایش نهایی رسیده که دوران جدیدی در الگوریتم تصویری در حال تکوین ست، هنرمندان جوان با تاثیر مستقیم از رسانه‌های جمعی و موتورهای جستجوی اینترنتی، داده‌های گسترده‌ای را در اختیار دارند و از همین منظر قطع ارتباطی عاطفی با نسل قبل را تجربه می‌کنند؛ این در حالی ست که مسائل پیچیده‌ای مثل هویت بومی در عصر جهانی دیگر از اعتبار برخوردار نیستند و در عین حال معیارهایی مثل سبک جای خود را به ژانر و ضدژانرها داده‌اند.///

البته نباید از نظر دور داشت که به دلیل گسست‌های ذهنی دوران معاصر را باید یکی از پیچیده‌ترین ادوار تاریخی به حساب آورد منتها جامعه‌ی ایرانی به دلیل همین ویژگی از خوانش منحصر به فردی از همتایان خود در آسیا و خاورمیانه برخوردارست و همین خصلت را در لحظاتی خلاقانه در هنر و ادبیات و در شکل عام در فرهنگ رودرروی شما قرار می‌دهد. تصاویر موجود در این سالانه تنها گوشه‌ای از این تنوع و تکثر ریختی و معرفتی‌ست.

برگزار کنندگان این سالانه کوشیده‌اند طی دو دهه اخیر تصویر واقعگرایانه‌ای از ضعف و قوت نقاشان جوان را ترسیم و در عین حال فرصت مواجهه‌ی آرت‌سین با این استعدادهای نوظهور را در حد مقدورات فراهم نمایند.

نمای چیدمان

bktop