icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شاعران، قفل‌ها، قفس‌ها
پرویز تناولی - نمایشگاه فردی

10 تير تا 28 آبان 1402

شاعران، قفل‌ها، قفس‌ها

بیانیه‌ی نمایش:

«من دوست داشتم شاعر باشم، اما من یک مجسمه ساز هستم و مجسمه‌های من نوعی شعر هستند.»

پرویز تناولی

نمایش آثار پرویز تناولی با عنوان «شاعران، قفل‌ها، قفس‌ها» از 10 تیر تا 28 آبان در گالری هنر ونکوور برگزار می‌شود.///

این نمایشگاه بیش از 100 اثر اصلی را گرد هم می آورد که نمایانگر فعالیت حرفه ای شش دهه او است و گستره کامل فعالیت او از مجسمه سازی و نقاشی گرفته تا چاپ و مجموعه های رسانه های ترکیبی را در بر می گیرد.

نمایشگاه‌گردان: پانته‌آ حقیقی

در این نمایشگاه

Parviz Tanavoli, Last Poet of Iran, 1962, 0
1340 | آخرین شاعر ایران

پرویز تناولی

Parviz Tanavoli, Poet in Love with Bird, 1961, 0
1339 | شاعر عاشق پرنده

پرویز تناولی

bktop