icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تبری در شهر اور

ندا راد

- نمایشگاه فردی

9 تير تا 30 تير 1402

تبری در شهر اور

بیانیه‌ی نمایش:

از وقتی بچه بودم، دیدن "توتِم"‌ها در فیلم‌های کارتونی و اینکه نیروی فرابشری داشتند برایم جذابیت داشت.

بعدتر با کشف مینیمالیسم در فضای دکور به این نتیجه رسیدم که مینیمالیسم، توتِم دوران ماست؛ یعنی ما را مسخِ کمینه گرایی خودش می‌کند.///

تنها بخش غم‌انگیز ماجرا این است که توتِم‌ها در سرزمینی موازی با جایی که زندگی می‌کنیم ادامه حیات می‌دهند.

سعی کردم آن رویا را به شما نیز نشان بدهم.

ندا راد

تابستان 1402

در این نمایشگاه

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

31 × 33 × 40سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

54 × 24 × 23سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

45 × 26 × 26سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

48 × 17 × 16سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

40 × 20 × 17سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

19 × 20 × 23سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

23 × 23 × 27سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

35 × 20 × 20سانتی‌متر

Neda Rad, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

ندا راد

36 × 17 × 17سانتی‌متر

bktop