icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مستور و مست

محمدحسن حامدی

- نمایشگاه فردی

9 تير تا 19 تير 1402

مستور و مست

نمایش آثار محمدحسن حامدی با عنوان «مستور و مست» از۹ تیر تا ۱۹ تیر در گالری آریا برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

50 × 35سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

50 × 35سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

19 × 28سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

20 × 21سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

25 × 17.5سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

14 × 29سانتی‌متر

Mohammadhassan Hamedi, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

محمدحسن حامدی

16 × 31سانتی‌متر

bktop