icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
برای تو در این اینجا نوشته‌ام

بهار صمدی

- نمایشگاه فردی

9 تير تا 23 تير 1402

برای تو در این اینجا نوشته‌ام

بیانیه‌ی نمایش:

نه آنچه ساخته می‌شود، بلکه آن‌گونه که ساخته می‌شود.

رابطه‌ی میان سازنده و کارماده‌اش، رابطه‌ای هم‌زمان سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است. اقتدار سازنده در مداخلاتش در زمان تصاویر، لغزش قاب‌ها، تکرار تصویر، حرکت تصویر بر تصویر، زایش تصویر از تصویر، تصویرِ تصویرِ تصویر و ... است.

با این وجود اقتدار تصویر در خود تصویر است، واحد نخستینی که آنجاست و چیزی از آن همواره آنگونه که هست باقی می‌ماند، بی‌کم و کاست.

بازثبت یک تصویر به من فرصت جستجوی چندباره در تصویر و به بیانی دیگر لمس آن را می‌دهد.

در عین حال این چندباره ثبت کردن تصاویر، نمایش آن، و تکرار تصویر نمایش آن و تصویر تکرار نمایش آن، تجربه‌ی جدیدی از زمان را برایم ممکن می‌کند: آن را در مشت می‌گیرم، مچاله‌اش می‌کنم، بازش می‌کنم و رهایش می‌کنم.

در این نمایشگاه

Bahar Samadi, Maneuver-Reverse, 2022, 0
1401 | مانور- معکوس

بهار صمدی

90 × 180سانتی‌متر

Bahar Samadi, A Dive in to the Beauty of an Uprising, 2023, 0
1402 | شیرجه به زیبایی یک قیام

بهار صمدی

62 × 92سانتی‌متر

Bahar Samadi, Anthem, 2023, 0
1402 | سرود

بهار صمدی

نمای چیدمان

bktop