icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یادآوری ناشناخته‌ها

نوید سلاجقه

- نمایشگاه فردی

19 خرداد تا 2 تير 1402

یادآوری ناشناخته‌ها

بیانیه نمایش:

نمایشگاه «یادآوری ناشناخته‌ها» چیدمانی است متشکل از«چیزها» و «نوشته‌ها». هر قطعه از این چیدمان حاصل فرایند مداخله در خاطره‌ها و دانسته‌هایی‌ست که از افق‌های گوناگون گردهم آمده‌اند؛از آن‌ها تاریخ‌زدایی و جسم‌زدایی شده و مجددا رمزگذاری شده‌اند. از این رو ساختن این چیدمان بیشتر به باستان‌شناسی امر ناپیدا می‌ماند.

همچنین این نمایشگاه تمرینی است برآنچه «پرهیب‌سازی» از جهان نامیده‌ام و در آن تلاش می‌کنم نوعی از«کردار ندیدن» را تجربه کنم.///

ساختار این چیدمان هم از لحاظ روابط درونی میان عناصر و در سطح فرم قطعه‌قطعه است، و هم از لحاظ انسجام کلی میان کارها هزارتویی از دلالت‌ها می‌سازد که «چیزها» و «نوشته‌ها» را بی‌وقفه به یکدیگر متصل می‌کند و البته فاصله‌ای پرناشدنی میان‌شان برقرارمی‌سازد.

تأملات نظری، روایت‌های داستان‌گونه، هذیان‌ها، تصاویر و اشیأ، همگی در ساختاراین چیدمان هم‌شأن‌اند و زمان مندی‌های ادراکی گوناگون پیش پای مخاطب می گذارند.


نوید سلاجقه

در این نمایشگاه

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نوید سلاجقه

27 × 18سانتی‌متر

Navid Salajeghe, The Floating Ghosts of the Wood of Caspian Sea, 2021, 0
1400 | ارواح شناور چوب دریای کاسپین

نوید سلاجقه

bktop