icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
میزانسن

شهرزاد قاضی‌زاهدی

- نمایشگاه فردی

5 خرداد تا 22 خرداد 1402

میزانسن

نمایش انفرادی شهرزاد قاضی‌زاهدی با عنوان «میزانسن»، از تاریخ ۵ تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ در گالری نیان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Shahrzad Ghazi Zahedi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

شهرزاد قاضی‌زاهدی

121 × 121سانتی‌متر

Shahrzad Ghazi Zahedi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شهرزاد قاضی‌زاهدی

40 × 40سانتی‌متر

bktop