icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ماجراهای شگفت‌انگیز آن‌سوی تپه

محدثه طاهری

- نمایشگاه فردی

5 خرداد تا 22 خرداد 1402

ماجراهای شگفت‌انگیز آن‌سوی تپه

بیانیه نمایش:

بن عربی در کتاب‌الجلاله می‌گوید: " کل وجود، در حقیقت یکی است چیزی همراه آن نیست." 

کثرت موجود در جزئیات آثار سیما شاهمرادی اگرچه در نگاه اول گیج‌کننده است اما در حقیقت، واحد و یک‌پارچه است. چه باغی پرگل باشد و چه پیکره‌ای  در نور انتهای روز.

در این نمایشگاه

Mohadese Taheri, A Journey to the East, 0, 0
سفری به شرق

محدثه طاهری

70 × 60سانتی‌متر

Mohadese Taheri, Winter Cave, 0, 0
غار زمستان

محدثه طاهری

60 × 70سانتی‌متر

bktop