icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
‎رستاخیز

منا حسین‌زاده

- نمایشگاه فردی

5 خرداد تا 26 خرداد 1402

‎رستاخیز

بیانیه نمایش:

”به یاد داشته باش که خواهی مرد” به لاتین ”Memento mori”، مفهومی است که ریشه در نظریات فلاسفه‌ی اروپای دوران کلاسیک و مسیحیت دارد و به تدریج در هنر و معماری از دوره ی قرون وسطا به بعد ظاهر شد. در تابلوهای «Memento mori» معمولاً جمجمه‌ی انسان وجود دارد، اما نمادهای دیگری چون: ساعت شنی، شمع‌های خاموش یا در حال تحلیل، میوه هاو گل‌ها نیز در این ژانر تکرار می‌شوند که یادآور اجتناب ناپذیری مرگ، ناپایداری، کوتاهی و شکنندگی زندگی انسان هستند. اغلب این نمادها در اثری که موضوع اصلی آن چیز دیگری است، مانند پرتره، به کار می روند. مجموعه‌ی پیش رو براساس الگوهایی متشکل از فرم های تکرار شونده‌ی فیگوراتیو شکل گرفته و با نگاهی به مفهوم ”به یاد داشته باش که خواهی مرد” تلاشی معاصر برای ادامه دادن این ژانر در نقاشی است. از آن رو که مطرح کردن دوباره‌ی امر کهنه به شکلی نو یکی از امکانات بیشمار هنر امروز است، عناصر بکار رفته در این مجموعه نیز از برخی آثار تاریخ هنر وام گرفته شده‌اند و در ساختار تزیینی الگوها، معمای ابدی مرگ و رستاخیز را تکرار می‌کنند.

در این نمایشگاه

Mona Hoseinzadeh, Memento Mori, 2022, 0
1401 | به یاد داشته باش که خواهی مرد

منا حسین‌زاده

160 × 300سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi, Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

100 × 200سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi, Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

120 × 120سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Memento Mori, 2020, 0
1399 | به یاد داشته باش که خواهی مرد

منا حسین‌زاده

100 × 150سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Memento Mori, 2020, 0
1399 | به یاد داشته باش که خواهی مرد

منا حسین‌زاده

100 × 150سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi, Cras Tibi, 2023, 0
1402 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

120 × 100سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Memento Mori, 2020, 0
1399 | به یاد داشته باش که خواهی مرد

منا حسین‌زاده

100 × 150سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi, Cras Tibi, 2023, 0
1402 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

100 × 120سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Oedipus Riddle, 2020, 0
1399 | معمای اٌدیپ

منا حسین‌زاده

120 × 120سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Untitled, 1984, 0
1363 | بدون عنوان

منا حسین‌زاده

50 × 100سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

منا حسین‌زاده

50 × 100سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, The Virgin and Child with Saint John the Baptist, 2019, 0
1398 | باکره و کودک با سنت جان باپتیست

منا حسین‌زاده

57 × 50سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Annunciation, 2019, 0
1398 | بشارت

منا حسین‌زاده

57 × 33سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Annunciation, 2019, 0
1398 | بشارت

منا حسین‌زاده

57 × 37سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Memento Mori, 2019, 0
1398 | به یاد داشته باش که خواهی مرد

منا حسین‌زاده

32 × 25سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi,Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

35 × 33سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi,Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

35 × 31سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi,Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

35 × 35سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Hodie Mihi,Cras Tibi, 2022, 0
1401 | امروز من، فردا تو

منا حسین‌زاده

35 × 35سانتی‌متر

Mona Hoseinzadeh, Madonna with the long neck, 2019, 0
1398 | مدونا با گردن بلند

منا حسین‌زاده

57 × 37سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop