icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تامای (ماه کامل)
نمایشگاه گروهی

5 خرداد تا 12 خرداد 1402

تامای (ماه کامل)

بیانیه نمایش:


گالری شریف  نمایش «تامآی» مجموعه‌ای از نقاشی‌های کودکان ۷ تا ۱۵ ساله روستای گل‌آخور (گورئییل) را به کوشش سحر جعفری برگزار می‌کند.

این نمایش حاصل کارگاهی دو روزه است که در مجموعه‌ کارگاه‌هایی است که پس از زلزله خوی در روستاهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برگزار شدند.

این کارگاه‌ها در طبیعت شگرف و بی‌مانند آذربایجان و در مناطق کم‌برخوردار برگزار می‌گشت و کودکان در سنین مختلف با همراهی مربیانی هم‌دل و هم‌زبان و بهرمندی از وسایل رایگان و باکیفیت به نقاشی می‌پرداختند.

هدف اصلى از اين برنامه‌ها استفاده از یک زبان جدید (زبان تصویر) و گسترش امکان‌هایی است که این مدیای جدید برای هر فرد ایجاد می‌کند.

تلاش برگزارکنندگان بر این بوده و هست که کیفیت این برنامه‌ها در تمام این کارگاه‌ها حفظ گردد و هر بار کودکان بیشتری از این امکان بهره برند.

هنرهمیشه مسیر بهتر زیستن را هموار می‌کند، جهان را گسترش می‌دهد، ذهن را از بندهایی که آگاهانه و ناآگاهانه گرفتار آن آمده، رها می‌سازد. هنر برای ما و کودکان ما ضروری است.

تمامی عواید این نمایشگاه به همین کودکان تعلق دارد. کودکانی که در آینده قرار است راه‌های ناتمام ما را ادامه دهند؛ حرف‌های نگفته ما را بگویند و تصاویر نادیده ما را ببینند.

چنین بادا!

نمای چیدمان

bktop