icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آتش در باغ عدن
هیوا علیزاده - نمایشگاه فردی

28 ارديبهشت تا 16 تير 1402

آتش در باغ عدن

نمایش آثار هیوا علیزاده با عنوان «آتش در باغ عدن» از تاریخ ۲۸ اردیبهشت الی ۱۶ تیر در دِ فلت - ماسیمو کارازی برگزار می‌شود. 

در این نمایشگاه

Hiva Alizadeh, Untitled (Fire on the Water), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (آتش روی آب)

هیوا علیزاده

125 × 152 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Grey), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (خاکستری)

هیوا علیزاده

75 × 60 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Blooming), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (شکوفه دادن )

هیوا علیزاده

190 × 180 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Growing), 2023, 0
1402 | بدون عنوان ( در‌ حال رشد)

هیوا علیزاده

110 × 150 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (White ash), 2023, 0
1402 | بدون عنوان ( خاکستر سفید)

هیوا علیزاده

183 × 135 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Ash), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (خاکستر)

هیوا علیزاده

95 × 60 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Peacok), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (طاووس)

هیوا علیزاده

180 × 175 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Mountain), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (کوه)

هیوا علیزاده

180 × 200 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Periwinkle intense), 2023, 0
1402 | بدون عنوان

هیوا علیزاده

80 × 60 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Aquamarine), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (زمرد کبود)

هیوا علیزاده

170 × 145 × 8سانتی‌متر

Hiva Alizadeh, Untitled (Blue), 2023, 0
1402 | بدون عنوان (آبی)

هیوا علیزاده

82 × 68 × 8سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop