icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رویا‌های قرنطینه
علی خسروی - نمایشگاه فردی

29 ارديبهشت تا 11 خرداد 1402

رویا‌های قرنطینه

بیانیه نمایش:

گالری سهراب از روز جمعه ۲۹ اردیبهشت میزبان نمایشگاهی از جدیدترین آثار علی خسروی  با عنوان «رویاهای قرنطینه» می‌باشد. مجموعه‌ای که این هنرمند معاصر در دوران پاندمی کرونا خلق کرده است. مجموعه‌ی«رویاهای قرنطینه» علی خسروی چند ویژگی مهم دارد. نخست آن که تصویری از زندگی و رویا به ما می‌دهد؛ و این همان وجه جذاب و دلنشین زندگی است که  از جامعه ما دور شده است. دوم، تصویری از زنان ایرانی  می‌دهد که در حالت‌های مختلف به تصویر کشیده شده‌اند. زنانی با اندام‌های کشیده و برافراشته که شور زندگی را می‌سرایند. خنیاگرانی که وجه اسطوره‌ای پیدا کرده‌اند و بر دل و نگاه‌مان می‌نشینند.

bktop