icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قصه‌ی راه‌آهن: فصل وقت‌کشی
سورنا پتگر - نمایشگاه فردی

22 ارديبهشت تا 23 خرداد 1402

قصه‌ی راه‌آهن: فصل وقت‌کشی

نمایش آثار سورنا پتگر با عنوان «قصه‌ی راه‌آهن: فصل وقت‌کشی» در گالری دلگشا برگزار می‌شود.

نمای چیدمان

bktop