icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از زندگی
کریم نصر - نمایشگاه فردی

14 ارديبهشت تا 5 خرداد 1402

از زندگی

نمایش کریم نصر با عنوان «از زندگی»  از تاریخ ۱۴ اردیبشهت الی ۲ خرداد در گالری شیرین برگزار می‌شود. 

bktop