icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رود جاری
نمایشگاه گروهی

15 ارديبهشت تا 8 خرداد 1402

رود جاری

بیانیه نمایش:

اتفاقات تلخ و تجربه‌های سخت همیشه و در هر دوره‌ای وجود دارند، هر اتفاق فرصتیست برای بازیابی خویش، فرصتی برای تصمیمی جدید و شروعی دوباره.

هنر به مثابه‌ی رودی جاری در طول تاریخ، حتی در سخت‌ترین روزهای جنگ و تاریکی جریان داشته است، در این روزگار تلخ نیز همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد و هیچ قدرتی یارای مقابله با آن را نخواهد داشت.

هنرمندان

  • -  مژده اتراک
  • -  عاطفه محمدپورمیر
  • -  هما توکلی
  • -  وحیده قنبری
  • -  سودابه وطن‌پرست
  • -  مولود عکاف‌زاده
  • -  شیرین آزادی
  • -  مهشاد صفوی
bktop